Ez a weboldal sütiket használ a weboldal funkcionalitásának biztosításához és az internetes forgalmi statisztikák beszerzéséhez. További információk.

Telefonos rendelés: +36 302 778 685

Reklamáció

IV. Reklamáció/felelősség a hibákért, jótállás/

 

1. Az eladó felelősségét a hibákért a 619-es § Ptk. és vonatkozó rendelkezései szabályozzák. Az eladó felelős a hibákért, amelyekkel az értékesített tárgy a vásárló általi átvételkor rendelkezik.

2. A jótállási idő 24 hónap, és kezdődik, amikor a terméket a vevő átveszi. Ha a garancia időtartama alatt hibát talál, joga van a reklamációra.

Kérjük, küldje el panaszát a következő címre: NIKORAS Kft., Skolská 3, 071 01 Michalovce.

3. Ha a fogyasztó alkalmazza a reklamációt, az eladó vagy meghatalmazott alkalmazottja vagy kijelölt személy köteles az általános szabályozásnak megfelelően tájékoztatni a fogyasztót jogairól; a fogyasztó azon döntése alapján, amelyet a fogyasztó e jogok alapján gyakorol, köteles meghatározni a panasz rendezésének módját a 2. szakasz b) pontja szerint. m) haladéktalanul, bonyolult esetekben, legkésőbb a reklamáció alkalmazásától számított 3 munkanapon belül, indokolt esetben, különösen, ha a termék vagy szolgáltatás állapotának komplex műszaki értékelésére van szükség, legkésőbb a követelés napjától számított 30 napon belül. Miután a panasz kezelésének módját meghatározták, a reklamációt azonnal rendezni kell, indokolt esetben a reklamációt később is lehet rendezni; a reklamáció feldolgozása azonban nem haladhatja meg a reklamáció alkalmazásának napjától számított 30 napot. A követelés rendezésének határideje után a fogyasztónak joga van visszavonni a szerződést vagy jogosult a terméket új termékre cserélni.

4.

4.1. Ha a hiba eltávolítható, a vevőnek joga van, hogy díjmentesen, időben és megfelelő módon el legyen távolítva. Az eladónak a hibát indokolatlan késedelem nélkül meg kell szüntetnie.

A hiba elhárítása helyett a vevő kérheti az áru cseréjét, vagy ha a hiba csak az áru egy részét érinti, az alkatrész cseréjét, ha ez nem okoz aránytalan költségeket az áru ára vagy a hiba súlyossága szempontjából.

 

A hiba kiküszöbölése helyett az eladó mindig helyettesítheti a hibás terméket egy hibátlan termékkel, ha ez a vevőnek nem okoz komoly nehézségeket.

 

4.2 Ha ez egy olyan hiba, amelyet nem lehet megjavítani, és amely megakadályozza a tárgy megfelelő használatát hibamentes termékként, a vevőnek joga van a tárgyat kicserélni vagy a szerződéstől elállni. Ugyanazok a jogok a vevőre vonatkoznak eltávolítható hibák esetén, de ha a vevő a hibát a javítás utáni újbóli megjelenése vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja megfelelően használni.

 

Egyéb javíthatatlan hibák esetén a vevő ésszerű árengedményre jogosult a tárgy árán.

 

 

5. A reklamáció feldolgozása nem haladhatja meg a 30 napot. Ezen időszak lejártát követően a vevő az 52. § (1) bekezdésének értelmében Törvény 3. cikke 40/1964 Coll. A módosított Polgári Törvénykönyv egyenlő jogokkal rendelkezik, mintha hiba lenne, amelyet nem lehet eltávolítani.

 

6. Az eladó köteles a reklamációt kezelni és a reklamációs eljárást az alábbi módok egyikével befejezni:

a) javított áru szállításával,

b) áru cseréjevel új árura

c) az áru vételár visszatérítésével

d) a reklamációs áru indokolt elutasításával.

Ha az eladó nem fogadja el a reklamációt, köteles az árut saját költségén elküldeni szakértői értékelés céljából. Csere esetén a jótállási idő az új tárgy átvétele után kezdődik.

 

7. Az eladó írásban értesíti a vevőt a reklamáció feldolgozásáról.